Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Papež Benedikt XVI: V naprosté svobodě vyhlašuji, že se zříkám papežského stolce... Žádám o prominutí svých selhání

Ne, že bych sem musel dávat každou zprávu ze světa, jestliže se ale něco stane jednou za 600 let, myslím, že by to tady na stránkách mělo mít místo. Tedy, tady je prohlášení papeže Benedikta XVI., prvního papeže po 600 letech, který se rozhodl rezignovat na svůj post:

 

Drazí bratří,

sezval jsem vás na tuto konzistoř nejen kvůli třem kanonizacím, ale také, abych vám sdělil rozhodnutí velkého významu pro život církve.

Poté, co jsem opakovaně prodělal zkoušky svědomí před Bohem, dospěl jsem k jistotě, že moje síly nejsou kvůli pokročilému věku dál schopné adekvátně zastávat Petrův stolec. Jsem si dobře vědom, že tento post kvůli své základní duchovní podstatě musí být vykonáván nejen slovy a skutky, ale také modlitbami a strádáním.

V tomto světě podléhajícím rychlým změnám a otřásaném otázkami o hloubce významu víry pro život, jako zástupce stolce svatého Petra a hlasatel evangelia k obojímu potřebuji sílu mysli a těla, sílu, která v posledních málo měsících ve mně slábla v takové míře, až jsem si uvědomil neschopnost adekvátně zastávat stolec, který mi byl svěřen.

Z tohoto důvodu, dobře si vědom vážnosti tohoto činu, v naprosté svobodě vyhlašuji, že se zříkám papežského stolce, následnictví svatého Petra, které mi bylo svěřeno kardinály 19. dubna 2005, a to tak, že od 28. února 2013 20:00 bude stolec Říma, stolec svatého Petra, prázdný a konkláve bude svoláno ke zvolení nového pontifa těmi, jimž to přísluší.

Drazí bratří,

děkuji vám nejupřímněji za veškerou lásku a práci, jíž jste mě na postu podporovali, a žádám o prominutí svých selhání. A nyní nechte nás svěřit svatou církev do péče našeho nejvyššího pastýře, našeho pána Ježíše Krista, a zapřísahám jeho svatou matku Marii, zda by mohla asistovat otcům kardinálům se svou mateřskou starostlivostí při volbě nejvyššího pontifa

 

... tak to už Benedikt XVI. na Velehrad nepřijede - no, asi věděl, jaká krajská vláda by ho tady vítala :)